Gå til innhold Hopp til søk
Fotograf Ottar Kaasa

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret har som mål å ivareta innbyggernes rettssikkerhet og gi lik behandling av søknader om helse og omsorgstjenester.
Her kan du lese mer om hvilke tjenester vi tildeler.

Søknad:

Alle som har behov for hjelp kan sende søknad til Tildelingskontoret

Hvis du har behov for hjelp fra andre for å gjøre en slik henvendelse, så må du ha gitt skriftlig fullmakt til det.  Tildelingskontoret er behjelpelig med råd og veiledning.

Behandling:

Fagpersonell behandler søknaden og fatter vedtak om tildeling av hjelp eller avslag på søknad om hjelp.  Alle ansatte har taushetsplikt.  Den enkeltes individuelle behov skal være grunnlaget for tjenestetilbudet.  Tjenestene skal stimulere og bygge opp under brukerens egen evne til å mestre sin hverdag.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS