Gå til innhold Hopp til søk

Brukerrådet

Brukerrådet skal gi brukerne økt mulighet til aktivt å delta i utformingen av Skoland Aktivitetshus og er et rådgivende organ og vil sikre kontakten mellom administrasjonen og brukerne. Medlemmene skal fungere som brukernes talerør, og hvem som helst kan henvende seg til dem med saker vedrørende Skoland Aktivitetshus.

Medlemmer 2016:           
  • Leder: Ivar Tolstad
  • Sekretær: Gail Wehn
  • Medlem: Margit Traaserud, Thor Eik, Marny Evensen og Harald Syverud      
 Varamedlemmer: velges for 1 år av gangen
  • Kari Næsgaard
  • Gyda Nyberg
  • Sigmund Gardseth
Valgkomite:
  • Birgit Fossøy
  • Margit Traaserud
  • Kari Næsgaard                       

Valgt til Eldrerådet: Harald Syverud, vara: Kari Næsgaard

Valgt til rådet for samarbeidsforum: Harald Syverud, vara: Ola Strand

Skolands venner: Gail Wehn og Kari Næsgaardpicture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS