Gå til innhold Hopp til søk
Jernbanen, Heddalsvannet. Foto: Morten Gjerde

Rask psykisk helsehjelp

Foto: Morten Gjerde

Rask psykisk helsehjelp 
På våre nettsider er det gratis tilgang til de første modulene til våre selvhjelpsprogram, som kan være til god hjelp – se nederst på denne siden for link.

Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp Notodden

 • Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten og har mistet livsgnisten?
 • Opplever du at angst og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse?
 • Sliter du med søvnvansker?

Ta kontakt for rask hjelp uten ventetid og krav til henvisning. 

Hva er Rask Psykisk helsehjelp?

 • Et tilbud for innbyggere over 16 år som strever med  angst og lette til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker  
 • Tilbudet er gratis  
 • Du trenger ikke henvisning fra lege
 • Tilbudet omfatter ikke tunge psykiske lidelser eller akutte psykisk helsehjelp

Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

Tverrfaglig team

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Det er psykolog tilknyttet tjenesten.
Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med bruker. De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.

 Teamet som arbeider i RPH

Teamet som arbeider i Rask psykisk helsehjelp:

Fra venstre psykologspesialist Brita Rønning Iversen, spesialsykepleier Anne Helga Johnsbøen og vernepleier Nina Bjorheim

Link til Rask Psykisk Helsehjelp`s Facebook side.

Hva slags tilbud har Rask psykisk helsehjelp?

Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi  som er en godt dokumentert behandlingsmetode. Se www.kognitiv.no

Tilbudet består av:

Assistert Selvhjelp.

Notodden kommune tilbyr nå gratis Assistert selvhjelp via internett som en del av behandlingstilbudet i Rask Psykisk Helsehjelp.

Assistert selvhjelp er en metode for samarbeid mellom klient og helsepersonell, der du som klient selv står for gjennomføringen av tiltakene. Notodden er blant de få kommunene per dags dato som tilbyr nettprogrammet Assistert Selvhjelp.

Ved å bruke egne erfaringer og kunnskap kan Assistert Selvhjelp være en tilstrekkelig helseytelse for deg eller noen du kjenner. Programmet er basert på kognitiv terapi og tar opp mye av det samme som i samtaleterapi. Man følger programmet etter anvisninger og avtalt tidsbruk på modulene. Du tilbys oppfølgende samtaler der dine erfaringer er agenda.

Angst: https://explorable.com/no/c/angst-rph-13

Depresjon: https://explorable.com/no/c/depresjon-rph-12

 • Trykk her for å prøve modul 1 og 2 av vår internettbehandling for søvnvansker.

Søvnvansker: https://explorable.com/no/c/sovn-rph-12

Ta kontakt og spørre om kode for å kunne gjøre mer.

Kurstilbud:

 1. Introkurs i kognitiv metode - Tankens kraft
 2. Kurs i mestring og forebygging av depresjon
 3. Kurs i mestring og forebygging av angst

Kurs annonseres.Kontaktinformasjon

Hvordan tar du kontakt?

For henvendelser og mer informasjon, ta kontakt på telefon eller e-post.

Telefon: 40 92 13 18. Telefontid mandag til fredag kl 11.00 - 12.00.

E-post: raskhjelp@notodden.kommune.no
Det bes om at det ikke opplyses sensitive forhold i eposten.

Besøksadresse:
Familiehuset
(gamle Sentrumsskolen)
Skolegata 11, Inngang A 3 etg. 
3674 Notodden

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS