Gå til innhold Hopp til søk

Saksbehandling

Innenfor alle disse områdene foretar miljøhygienisk avdeling saksbehandling på vegne av helsemyndighetene i samarbeidskommunene.

 Vi skal/kan bl.a. foreta:
 • Behandling av søknader om godkjenning eller melding om oppstart av virksomheter (skoler/undervisningslokaler, barnehager, drikkevannskilder, frisørsalonger, tatoveringsvirksomhet, solarier, asylmottak, campingplasser, virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann, virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger m.m.)
 • Vurdering/behandling av klagesaker.
 • Foreta kartlegging og risikovurdering (koordinatoroppgaver) i forbindelse med helsemessig og sosial beredskap, samt overordnet beredskapsarbeid i Notodden kommune.
 • Føre tilsyn med en lang rekke virksomheter og fremme forslag til helsefremmende og forebyggende tiltak, eventuelt anbefale at det gis pålegg om retting av helseskadelige forhold
 • Gi råd og uttalelser om helsemessige forhold overfor både andre fagmyndigheter, som for eksempel plan- og bygningsmyndighetene, Mattilsynet og forurensningsmyndighetene, virksomheter i kommunen og befolkningen for øvrig
 • Gi råd og veiledning i forbindelse med utbyggingsplaner i bolig- og hytteområder med hensyn til bl.a. vann- og avløpsforhold
 • Være pådrivere og rådgivere i forbindelse med utvikling av internkontrollsystemer i kommunale og private virksomheter
 • Foreta målinger og/eller beregninger av:
 • støyforhold innendørs og utendørs (lydnivå, etterklangsmåling, lydisolasjon)
 • inneklima, herunder luftkvalitet og temperatur
 • lysforhold
 • fuktighet i luft og materialer
 • radon i bygninger
 • gammastråling
 • luftas innhold av muggsopp og bakterier
 • måling av VOC (flyktige organiske forbindelser)
 • kornfordelingsanalyser og infiltrasjonstester i forbindelse med utslippsøknader


Kontaktinformasjon

AvdelingslederAvdelingsleder Nina Dubowski
Nina Dubowski

Telefon
970 53 412 
35 01 50 00

Besøksadresse
Sauheradveien 5

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS