Gå til innhold Hopp til søk

Miljøhygienisk avdeling

Det er et mål at befolkningen skal ha ett sted å henvende seg når de føler sin helse truet på grunn av forhold i miljøet omkring seg.  Miljøhygienisk avdeling er et interkommunalt samarbeid mellom Hjartdal, Notodden, Bø, Sauherad og Nome kommuner, og svarer på spørsmål, gir veiledning og råd og er pådrivere for å få rettet på helseskadelige forhold i miljøet - privat så vel som offentlig virksomhet. 

Miljøhygienisk avdeling dekker oppgaver som kommunene er pålagt innenfor arbeidsfeltet miljørettet helsevern. I miljørettet arbeid er vi opptatt av forhold i miljøet rundt oss, som direkte eller indirekte kan ha negativ eller positiv innvirkning på helsa. 

Negative forhold bør bekjempes mens positive forhold bør fremmes.  Med miljøet rundt oss, mener vi forhold innendørs som utendørs, på hjemstedet, hytta eller andre steder.

Videre har avdelingen oppgaver etter:
  • Forurensningslovens §§ 35, 36 og 37 – om opprydding av avfall m.m.,
  • Forurensningsforskriftens kap. 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
  • kap. 5 om grenseverdier for støy
  • kap. 7 om lokal luftkvalitet
  • kap. 11, 12 og 13 om utslipp av avløpsvann inntil 2000 pe. 


Kontaktinformasjon

AvdelingslederAvdelingsleder Nina Dubowski
Nina Dubowski

Telefon
970 53 412 
35 01 50 00

Besøksadresse
Sauheradveien 5

Relaterte temaer

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS