Gå til innhold Hopp til søk
LOGO felles legevaktnummer

Legetjenesten

Legetjenester

Alle som ønsker det har rett til å ha en fast lege. Kommunen har ansvar for at det er nok leger i kommunen til at dette er mulig. Tildeling og bytte av fastlege foregår gjennom HELFO, eller ved fastlegekontoret tlf. 810 59 500 og den enkelte kan velge fritt mellom de fastleger som har ledig kapasitet på sin liste.
Fastlegen prioiterer egne listepasienter, men vil kunne ta imot pasienter utenfor listen ved ledig kapasitet.

Legetjenesten i Notodden er nå godt utbygget med 12 fastleger og 1 turnuslege. Allmennlegene er fordelt på 3 legekontor og det er åpne lister på flere kontorer. Dessuten har vi privatpraktiserende barnelege og øyelege.  Time hos disse tildeles etter henvisning fra fastlegen.

Fastlegene har ansvar for individuell pasientrettet behandling (kurative legetjenester). Dette ivaretas på dagtid gjennom vanlige forhåndsbestilte legetimer og timer for akutte sykdomstilfeller som prioriteres samme dag.

Kommunale oppgaver som tilsynslege ved sykehjemmene, helsestasjonslege, skolelege, smittevernlege og medisinskfaglig rådgivende lege (MFRL) er fordelt mellom allmennlegene.

Legevakt

Dag:
Kl. 08.00 - kl. 15.30 kontakt din fastlege. 
Hvis du ikke har fastlege her og får akutt behov for legehjelp ringer du legevaktsnummeret 116117 hvor du får opplyst hvilket legekontor som har ansvar for akutthjelp.

Det er felles legevaktsordning med kommunene:
Notodden,  Hjartdal, Sauherad og Bø

Kveld: fra kl 15.30 - 23.00 
Helg: fra kl 08.00 - 23.00
Natt fra kl 23.00 - 08.00


Det er egne lokaler for stasjonær legevakt i Sauheradveien 5, 3683 Notodden
.
I lokaler tidligere brukt av Notodden omsorgssenter. Hovedinngang opp mot hovedvegen.

Hva skal jeg gjøre når jeg er akutt dårlig?
  • Ring til din fastlege og be om hjelp.  Alle legekontor har eget telefonnummer for øyeblikkelig hjelp i tidsrommet kl. 08.00 - 15.30.
  • Ring legevakten på telefonnummer: 116117 hvis du blir syk i tidsrommet kl. 15.30 - kl. 08.00 og i helgene.
  • Ring 113, eller dra direkte på sykehuset dersom du blir kritisk syk


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS