Gå til innhold Hopp til søk

Hverdagsrehabilitering

Ergoterapeut Linn Herbro, leder - tlf. 41 59 93 61
Fysioterapeut Trine Vikestad - tlf. 97 05 33 55
Hjelpepleier Nina Sagafoss - tlf. 97 05 33 40

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes ressurser og mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå

  • Hverdagsrehablitering foregår i innbyggerens eget hjem hvor hensikten er at innbyggerne skal utvikle, gjenvinne, beholde eller forebygge reduksjon i sitt funksjonsnivå.
  • Et tverrfaglig team foretar systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du syntes er viktig å mestre i din hverdag.
  • Det er basert på en intensiv innsats i oppstarten.  Intensiteten av treningen vil gradvis avta i takt med bedring av aktivitetsfunskjon.
  • Det forventes at du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Det tverrfaglige teamet er satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut og hjelpepleier som ønsker å hjelpe deg med å nå dine mål i hverdagen.

For mer informasjon kontakt hverdagsrehabiliteringsteamet.

Fysioterapeut Eli Flatland - tlf. 97 05 33 55
Hjelpepleier Nina Sagafoss - tlf. 97 05 33 40

 

Tjenesten søkes gjennom Tildelingskontoret ved Notodden kommune:
Tlf. 35 01 50 00

 picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS