Gå til innhold Hopp til søk

Hjemmebaserte tjenester i Gransherad

Hjemmebaserte tjenester i Gransherad har flere tjenester integrert:

  • Vi utfører hjemmesykepleie etter vedtak gjort på Tildelingskontoret.
  • Vi utfører hjemmehjelp, dvs. praktisk bistand, etter vedtak gjort på Tildelingskontoret.
  • Vi har ansvar for de som har BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse).
    Denne tjenesten tildeles etter behov og forutsetter at bruker selv eller annen person i dennes sted har arbeidslederansvaret.


Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder Virksomhetsleder Arnhilde Øygarden
Arnhild Øygarden

Telefon
35 01 54 03

Besøksadresse
Lerkelunden
3691 GRANSHERAD

Tjenestebeskrivelser

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS