Gå til innhold Hopp til søk
Hjemmetjenesten - Fotograf Ottar Kaasa

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester har flere tjenester integrert:
  • Vi utfører hjemmesykepleie etter vedtak gjort på Tildelingskontoret.
  • Vi utfører hjemmehjelp, dvs. praktisk bistand etter vedtak gjort på Tildelingskontoret.
  • Vi har ansvar for de som har BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse)
    Denne tjenesten tildeles etter behov og forutsetter at bruker selv eller en  i dennes sted har arbeidslederansvaret.


Kontakinformasjon

Notodden
Virksomhetsleder
Ivar Fjelle
35 01 50 00

Gransherad
Virksomhetsleder
Arnhild Øygarden
35 01 54 03

Tjenestebeskrivelser

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS