Gå til innhold Hopp til søk

Sentrumskolen Åpen barnehage

Årsplan 2016/17

 Sentrumsskolen

 

 

 

 

 

 

ÅRSPLAN FOR

SENTRUMSKOLEN ÅPEN BARNEHAGE

2016-2017

 

Fakta

Sentrumskolen Åpen barnehage eies av Notodden kommune og drives av Notodden helsestasjon. Vår virksomhet er styrt av Lov om barnehager med forskrifter.

Vi startet Åpen barnehage i september-04. Etter 4 år i leide lokaler er vi i dag samlokalisert  med helsestasjonen på Sentrumskolen, Skolegata 11.

Sentrumskolen er et praktbygg fra 1923 som ble pusset opp i 2008/09.

Utenom Åpen barnehage og helsestasjonen som er i 1.etg, har både PPT, barnevernstjeneste, frisklivssentral og barnefysioterapi lokaler i de to andre etasjene.

 

Åpen barnehage disponerer gymsal og et oppholdsrom med kjøkkenkrok.

I tillegg har vi romslig garderobe og toalett med stellebord.

Vi har åpent tirsdager og onsdager fra kl.10.00 til kl.15.00. Vi har stengt i skolens sommer-jul-og påskeferie. Tilbudet er gratis. Vi serverer kaffe og te.

 Alle brukere registrerer seg når de kommer, dette pga statistikk og brannsikkerhet.

 Ansatte: Anne Lene Rinde. Førskolelærer og familieterapeut. Jobber som familieveileder på helsestasjonen i tillegg til jobben på Åpen barnehage.

 Hva er Åpen barnehage?

I Åpen barnehage er det barnets foresatte, eller andre omsorgspersoner, som er sammen med barnet i barnehagen.

Det er ingen påmelding, og brukere velger selv når de vil komme. Brukere bestemmer hvor lenge de vil være innenfor åpningstiden.

Åpen barnehage er basert på at de voksne tar aktivt del sammen med personalet og at de selv har ansvar for barna sine.

Vi kan benytte eget kjøkken i underetasjen til ulike aktiviteter.

 Leik og kommunikasjon er det vi setter fokus på i åpen barnehage. Vi god plass til leik og den store gymsalen inspirerer til fysisk utfoldelse for barn og voksne.

I oppholdsrommet har vi leker, bøker og tegnesaker.

Når barn og voksne kommer og går i barnehagen tar vi imot og sier adjø.  Vi er bevisste på å snakke med alle for at de skal føle seg velkomne og ivaretatt.

Barn lærer både av andre barn og voksne, og Åpen barnehage er en viktig møteplass. Alle må forholde seg til andre og språket er en viktig del av det å bli kjent.

Å være i Åpen barnehage er en god forberedelse til barnehagestart.

 

Viktige prinsipper for godt samspill som vi prøver å videreformidle i vår jobb i Åpen barnehage:

  1. Vis positive følelser-vis at du er glad i barnet ditt
  2. Juster deg til barnet og følg dets initiativ
  3. Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en følelsesmessig samtale
  4. Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre
  5. Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har felles opplevelse av det som er rundt dere
  6. Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det, med følelser og entusiasme
  7. Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet
  8. Hjelp barnet til å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og ved å sette grenser på en positiv måte

 

Om foreldrene ønsker det er personalet tilgjengelig for råd og veiledning. Onsdager er det Åpen helsestasjon fra 12.30-14.00, slik at det er mulig å få kontakt med en helsesøster også om man har behov for det.

Ved at vi er nær helsestasjonen er det enkelt for helsesøstre og følge foreldre inn i barnehagen for å vise hvor vi holder til.

Det er helsesøstre og jordmor som i hovedsak informerer om Åpen barnehage.

Vi står på kommunens oversikt over barnehager.

Informasjon fra barnehagen legges ut på Facebooksiden vår. (Sentrumskolen Åpen barnehage)

Brukermedvirkning

I Åpen barnehage er barna i fokus og der er tilrettelagt med mye plass for leik og andre aktiviteter. Vi tilrettelegger og brukerne velger selv hva de vil gjøre av aktiviteter når de er i barnehagen. Pga god plass er det mulig å kombinere fysisk utfoldelse med ro for de minste babyene.

Åpen barnehage er også en sosial møteplass for både barn og voksne. Barnehagen er en arena for å skape kontakt mellom småbarnsfamilier i kommunen og etablering av nettverk. Vi ønsker at barnehagen skal være et sted der barn og voksne kan bli kjent med andre, utveksle og få nye erfaringer og opplevelser.

Om brukere vil, er det åpent for å spre informasjon på Åpen barnehage, dette gjelder alt fra brukt tøy, nettsider osv.

I garderoben er det mulig å finne gratis barnetøy samt å levere om du har noe å gi bort.

Dersom barselgrupper ønsker å treffes utover tilbudet til helsestasjonen, kan de legge sine treff til Åpen barnehage.

I  Åpen barnehage vil antall besøkende variere. Noen vil bruke barnehagen ofte, mens andre vil benytte seg av den mer sporadisk. Noen er i barnehagen flere timer og andre stikker innom, det er barnets dagsrytme som bestemmer når brukere er der.

Vi ønsker Åpen barnehage skal være et sted der små og store trives sammen. Det er mye organisert aktivitet for barn fra tidlig alder i samfunnet i dag. Vi ønsker at Åpen barnehage skal være en arena der voksne og barn skal kunne være tilstede sammen ”her og nå”, uten å måtte følge andres dagsrytme enn sin egen.

 

De 7 fagområdene:

Rammeplan for barnehager gir oss forpliktende mål vi skal jobbe i retning av, den stiller krav til det sosiale samspillet i Åpen barnehage. I løpet av den tiden barna går i Åpen barnehage skal de ha fått mer eller mindre erfaring fra alle syv fagområdene. Vi har barn fra 0 til 6 år, med hovedvekt i alderen 0-2 år.

 

1)   Etikk religion og filosofi.

Vi har brukere som er fra Notodden og innflyttere fra andre steder i Norge og fra utlandet.  Med så mange ulike sosiale bakgrunner blir det et allsidig og rikt miljø for barna i Åpen barnehage.

2)    Nærmiljø og samfunn.

De ansatte oppfordrer de voksne til å la barna bli kjent med lokalmiljøet og benytte seg av tilbud som finnes der.  Vi holder til et gammelt bygg og ser verdi i at barna får oppleve bygget og atmosfæren på Sentrumskolen.

3)  Estetiske fagområder.

Utstyr til tegning, enkel utkledning og rolleleik. Vi er også opptatt av at barnehagens  fysisk miljø til enhver tid skal være innbydende, og  oppleves som et sted der det er godt å være for store og små.

4)   Språk, tekst, kommunikasjon.

Lek og samtale mellom barna ,og mellom barna og de voksne, utvikler språk og kommunikasjon. Vi har forskjellige barnebøker som barna ser i eller de blir lest for av de voksne.

5)  Natur, miljø og teknikk.

Voksne stimulerer til utforskning og undring rundt det man opplever ute og inne. Barna kan leke konstruksjonsleik med byggeklosser. Vi prøver å utvikle ansvarsfølelse og holdninger til å ta vare på leiker, utstyr og det fysiske rom ved at vi har lekene på faste plasser i reolen slik at det gir et  innbydende og oversiktlig inntrykk.

6)    Kropp, bevegelse og helse.

Med den store plassen vi har får barna gode muligheter for grovmotorisk aktivitet som å krabbe, løpe, krype og leike med ball. Vi har ikke tilgang til eget uteområde og vi ser derfor ekstra stor verdi i den store plassen vi har inne.

Finmotorisk aktivitet får barna når de spiser, tegner, pusler eller leker med klosser. Barna spiser medbrakt mat i barnehagen. Vi oppfordrer til god hygiene for å forebygge sykdom. Angående helsespørsmål i forhold til barna har vi et tett samarbeid med helsesøstrene på helsestasjonen.

For øvrig gjelder samme regler for syke barn i Åpen barnehage som i de ordinære barnehagene.

7)  Antall, rom og form .

Gjennom leik og samtale lar vi barna utforske og leike med tall og former.

 

Evaluering

Åpen barnehage evaluerer arbeidet fortløpende.. Evaluering er viktig for at virksomheten skal være av god kvalitet og i positiv utvikling, utfra brukerne og deres behov. Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldingene vi får fra brukere.

 

 

 

 Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder
Virksomhetsleder Åshild BergstølÅshild Bergstøl

Telefon
35 01 51 31 

Besøksadresse
Skolegata 11

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS