Gå til innhold Hopp til søk

Tjenester til voksne og eldre

I Notodden kommune jobber ergoterapeuter og fysioterapeuter sammen om tjenester for alle innbyggere over 18 år  Tjenesten retter seg spesielt mot de som har, eller står i fare for å få nedsatt funksjonsevne og/eller vansker med mestring av daglige aktiviteter. 

Målsetting:

Bidra til å fremme menneskers aktivitet, selvstendighet og deltakelse.

Tjenestens innhold:

Fysio- og ergoterapeuter kan blant annet bidra med;

  • Helhetlig kartlegging, funksjonsutrening og undersøkelse.
  • Utforming og oppfølging av tiltak
  • Behandling dersom du ikke kan motta behandling ved institutt
  • Gruppetrening
  • Tilpassing i forhold til aktivitet og mestring.
  • Tilrettelegge fysiske omgivelser
  • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
  • Veiledning, informasjon og undervisning
Henvendelser:

Brukere, pårørende, hjemmesykepleien, fastlege eller sykehus kan henvende seg til oss via henvendelsestelefon eller på henvendelsesskjema sendt i posten. Tlf. er betjent hverdager fra 08.00-10.00

Mottatt henvendelse registreres på ventelister.  Alle saker vil bli prioritert i henhold til behov.
Når din sak er neste på listen vil du bli kontaktet på telefon før et evt. hjemmebesøk.Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten

Hendvendelse på telefon
970 50 340

Telefon er betjent mellom 08.00-10.00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS