Gå til innhold Hopp til søk

Hjelpemidler

 Varig utlån

Du har rett til utlån av hjelpemiddel gjennom NAV (ved hjelpemiddelsentralen i Telemark) dersom du har en funksjonsnedsettelse og behovet er varig.

  • Med funksjonsnedsettelse menes; en skade eller lyte som vil gi deg vansker med å utføre nødvendige gjøremål.
  • Med varig behov menes; lengre en 2 år eller til livets slutt.
 Korttidsutlån – kommunalt  korttidslager:

Kommunen har et korttidslager med hjelpemiddel som er tiltenkt de som ikke har varige behov (behov som vil vare i mindre enn 2 år) og derfor ikke har rett til varig utlån fra NAV (hjelpemiddelsentralen).

Her kan man for eksempel låne rullestol, rollator, toalettforhøyere eller krykker.

Ved lån fra korttidslageret skal hjelpemiddelet leveres tilbake når du ikke lenger har behov for det.  Dersom situasjonen forandres og det viser seg at behovet er varig utover 2 år må det søkes om varig utlån fra hjelpemiddelsentralen. 
Dette kan du gjøre selv eller kontakte fysio.- og ergoterapitjenesten. 
Se kontaktinformasjon på høyre side.

Kontakt oss dersom du ønsker bistand eller råd fra vår tjeneste til å vurdere og kartlegge behov for hjelpemiddel.  Se kontaktinformasjon på høyre side.

Henvendelser til fysio-og ergoterapitjenesten: 97050340Kontaktinformasjon

Hjelpemiddelsentralen i Skien
35 11 38 20

Kortidslageret
Bjarne Småkasin 
970 53 356

Relaterte emner

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS