Gå til innhold Hopp til søk

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten yter tjenester til personer som i forbindelse med skade, funksjonshemming, sykdom eller andre omveltninger i livet kan ha vansker med daglige aktiviteter.

Tjenestene skal fremme helse, forebygge skade, undersøke og behandle funksjonssvikt, og samarbeide med det øvrige hjelpeapparatet i re/habiliteringsprosesser.

Arbeidet foregår i institusjoner, skole/barnehage, i tjenestenes egne lokaler eller i brukers eget hjem.

Alle henvendelser skal skje skriftlig på henvendelsesskjema som finnes i skjemaboksen til høyre.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder
Virksomhetsleder Gunnar SjursenGunnar Sjursen

Telefon
35 01 50 00

Besøksadresse
Sauheradveien 5

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS