Gå til innhold Hopp til søk

Boliger

Boliger som kommunene disponerer til pleie og omsorgsformål

Plass i trygdeboliger kan søkes når fysiske eller psykososiale årsaker gjør det vanskelig å bo i tidligere bolig.

Teletunet omsorgshjem - bolig med heldøgns omsorg:

  • Omsorgshjemmet har 38 tilrettelagte boliger som ligger i tilknytning til Notodden omsorgssenter/ sykehjemmet.
  • Boenhetene er på ca 30 kvm, med kombinert stue/soverom og bad med toalett.  Du må ha dine egne møbler.
  • Enhetene på 8 har felles kjøkken med spiseplass og stor stue.  I tillegg er det felles boder.
  • Varslingsanlegg i alle leilighetene.  Det er personell tilstede i huset hele døgnet.
  • Middag / måltider kan kjøpes fra sykehjemmet.
  • Tildeling av leiligheter gjøres etter søknad til Tildelingskontoret.

Husleie pr. måned:  kr 6.833
Depositum:  kr 6.833


Bokollektivet Haugmoen - bolig med heldøgns omsorg:
16 hybler med felles stue og kjøkken ca 30 kvm.
Husleie pr. måned:  kr 6.605 Depositum:  kr 6.605

Grossvold bofellesskap/psykiatriboliger - bolig med heldøgns omsorg:
6 leiligheter
Husleie pr. måned:  kr 6.391 inkl. strøm

Haugmoen omsorgsboliger:
16 leiligheter
Husleie pr. måned:  kr 7.192 ekskl.strøm
Depositum:  kr 7.192

Storgata 86:
Solhaugs borettslag består av 46 leiligheter
Innskudd: ca kr 166.387 (indeksregulert)
Kjøpsomkostninger:  kr 3.440
Husleie pr. måned:  kr 4.600 inkl. strøm

Storgata 92:
Myllargutens borettslag består av 37 leiligheter
Innskudd: ca kr 278.162 ( indeksregulert )
Kjøpsomkostninger:  kr 3.440
Husleie pr. måned:  kr 5.000 inkl. strøm

Toreskås terasse - psykiatriboliger:
6 leiligheter
Husleie pr. måned:  kr 7.777 ekskl. strøm

Haugmoen rekkehus:
6 småhus med 12 leiligheter på ca 52 kvm.
Innskudd: ca kr 192.283 - 196.807 ( indeksregulert )
Kjøpsomkostninger:  kr 3.440
Husleie pr. måned:  kr 3.200 ekskl. strøm

Gransherad eldreboliger:
5 småboliger på 69 kvm
Husleie pr. måned:  kr 5.645 ekskl. strøm +3 mnd. dep.

Priser pr.01.04.2018. Prisen reguleres av konsumprisindeksen.Kontaktinformasjon

Seksjon for helse og omsorgSeksjonsleder Anne Grete Rønningsdalen
Anne Grete 
Rønningsdalen
kommunalsjef

Telefon
35 01 50 00
970 53 414

Fax
35015197

Relaterte emner

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS