Gå til innhold Hopp til søk
Hvitveis

Helse og omsorg

Helse- og omsorgsseksjonen yter tjenester innenfor helse og omsorg

Tjenester
 • Notodden kommune skal yte helse-/omsorgstjenester som er gode og sikre.  Tjenestene skal videreutvikles gjennom fokus på kontinuerlig forbedring.
 • Brukere av tjenesten skal ha mulighet til stor grad av medvirkning ved utforming av tjenestetilbudene.
 • Brukerne skal til enhver tid være trygge på at de får ivaretatt sine rettigheter gjennom lovfestede og faglig forsvarlige tjenester.
 • Tjenestene skal være rettferdig fordelte, godt koordinerte og skal preges av god ressursutnyttelse innen gitte politiske og økonomiske rammer.
Medarbeidere
 • For å få dette til skal vi ha dyktige, myndiggjorte og kvalitetsbevisste medarbeidere på alle nivå.
 • Medarbeiderne skal være løsningsfokuserte, lyttende og vennlige.
 • Medarbeiderne skal sikres et godt arbeidsmiljø i tråd med gjeldende lovverk.
Seksjonen inneholder følgende virksomheter:
Pleie og omsorgstjenester:
 •  Tildelingskontor
 • Sykehjem:
  -  Gransherad bygdeheim/omsorgsbolig med heldøgn pleie og omsorg
  -  Haugmotun sjukeheim/omsorgsbolig med heldøgns pleie og omsorg
  -  Notodden omsorgssenter
 • Hjemmebaserte tjenester:
  -  Notodden
  -  Gransherad
  -  Haugmoen Bokollektiv
 • Psykisk helse
Helsetjenester:
 • Fysio-/ergoterapitjenesten
 • Helsestasjonen
 • Legetjenesten/legevakt
 • Miljøhygienisk
 • Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

 

Organisasjonskart

 

Tildelingskontoret Hjemmebaserte tjenester Haugmotun sjukeheim Notodden omsorgssenter Psykisk helse Helsestasjonen Gransherad bygdeheim Miljøhygeniske tjenester Tjenesten for funksjonshemmede Fysio- og ergoterapi tjenesten Legetjenesten

 picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS