Gå til innhold Hopp til søk

Eiendomsskatt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven (eskl.) §§ 2 og 3 a), skal det i 2018 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen.

Eiendomsskattesatsen er 7 promille for alle skattepliktige eiendommen, jf. eskl. § 13.

Eiendomsskatten skal fordeles på 4 terminer, jf. eskl. § 25 første ledd.

Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av eskl.§ 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) det opprinnelige takstgrunnlaget med 2 % for skatteåret 2018. Med økningen på 10 % i 2016 og 2% i 2017, utgjør den samlede økningen av grunnlaget 14 %.

Under finner du eksempel som viser utregning av eiendomsskatt på to eneboliger, taksert til henholdsvis 1,2 og 2 millioner i 2006.

 
Takst kr 1 200 000
* 14 % kontorjustering = 168 000
Ny takst 1 368 000
Skattenivå 90 %
Skattegrunnlag kr 1 231 200
Promille 7 o/oo
Skatt pr år kr 8 618

Takst kr 2 000 000
* 14 % kontorjustering = 280 000
Ny takst 2 280 000
Skattenivå 90 %                                  
Skattegrunnlag kr 2 052 000             
Promille 7 o/oo
Skatt pr år kr 14 364

Ubebygde tomter takseres i likhet med bebygde tomter.

SkattelisteKontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS