Gå til innhold Hopp til søk

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Beskrivelse

Beskrivelse

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist  for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fristen er den 15. i måneden etter utløpet av hver av de seks tomånedlige terminene (januar/februar - mars/april osv). Du betaler til skatteoppkrevers (kemner/kommunekasserers) bankkonto for skatt. 

Ved unnlatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven. 

Innen 31. januar i året etter inntektsåret skal du sende innberetning av lønns- og trekkoppgaver.

Målgruppe

Arbeidsgivere - virksomheter

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Mer informasjon finnes på skatteetatens hjemmeside. Velg arbeidsgiveravgift under Alt om.

Lover

Lover

Se skattebetalingsloven §§ 5-11, 10-10 og kap. 5. Se Skattedirektoratets årlige melding om arbeidsgiveravgift.

Annen informasjon

Dato opprettet
09.02.2009 13:49:03
Dato opprettet
20.04.2012 14:04:18

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS