Gå til innhold Hopp til søk

Brukermedvirkning i skolen

Beskrivelse

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd
Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Lover

Lover

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Annen informasjon

Dato opprettet
11/27/2015 3:02:28 PM
Dato opprettet
8/17/2017 3:36:32 PM

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS