Gå til innhold Hopp til søk

Biloppstillingsplass

Beskrivelse

Beskrivelse

På egen eiendom kan du opprette biloppstillingsplass til eget bruk, hvis ikke noe annet framkommer av kommunens vedtekter og plan. Biloppstillingsplass kan også være for landsbruksmaskiner på landsbrukseiendom. Du trenger vanligvis ikke å sende inn melding/søknad til kommunen. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad. Hvis det må etableres en ny innkjørsel, vil som regel et slikt tiltak være i strid med kommunale planer eller gitte avkjørselstillatelser fra vei.

Det er ikke noe krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.

Målgruppe

Hus- og tomteeiere, også eiere av landsbrukseiendom

Kriterier/vilkår

Generelle vilkår:

  • Det må være et mindre tiltak som ikke fører til fare eller ulempe for omgivelsene
  • Tiltaket er ikke i strid med plan- og bygningsloven
  • Tiltaket er ikke i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan 

Lover

Lover

Plan- og bygningsloven §§ 93 og 74 nr. 2Kommunale planer og gitte avkjøringstillatelser

Saksbehandling

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du trenger ikke sende melding/søknad til kommunen hvis byggetiltaket oppfyller vilkårene over. Er du i tvil, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du er selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt.

Vedlegg

null

Saksbehandling

null

Klagemulighet

null


Annen informasjon

Dato opprettet
10.11.2009 09:48:42
Dato opprettet
17.06.2010 14:50:36

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS