Gå til innhold Hopp til søk

Behandlingsreise til utlandet

Beskrivelse

Beskrivelse

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge. De fleste behandlingene skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyene.

Målgruppe

Personer som har

  • astma, kroniske lungesykdommer og atopisk eksem (barn og unge)
  • psoriasis
  • betennelsesaktig revmatisk sykdom
  • senskader etter poliomyelitt (postpolio)
Kriterier/vilkår

Du må ikke lide av andre alvorlige sykdommer som for eksempel

  • angina pectoris / nylig hatt hjerteinfarkt
  • hjertesvikt
  • ubehandlet høyt blodtrykk
  • kreftsykdom (det skal gå tre år etter avsluttet behandling)
  • alvorlige psykiske lidelser

Legen vil kunne gi deg flere opplysninger om hvilke sykdommer som kan hindre deg i å reise. Alle som søker må i utgangspunktet være selvhjulpne.

Pris

Du må betale en egenandel. Barn og ungdom betaler ingen egenandel.

Samarbeidspartnere

Rikshospitalet Helseforetakene

Lover

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Saksbehandling

Vedlegg

Epikrise fra revmatolog (ikke eldre enn fem år) og andre viktige opplysninger som kan være av betydning

Saksbehandling

Tiden varierer etter hva slags behandling du søker om. Du får beskjed i god tid før avreise.

Søknaden blir medisinsk vurdert av en lege i Behandlingsreiser.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet, men du kan sende inn tilleggsopplysninger som kan endre prioriteringen.


Annen informasjon

Dato opprettet
11/27/2015 2:32:12 PM
Dato opprettet
9/25/2017 7:23:59 PM

Brosjyrer og dokumenter

Beslektede tjenester

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS