Gå til innhold Hopp til søk

Gravid i jobb

Gratulere du skal bli mamma!!

Last ned brosyjre (pdf)

Sunt å være i arbeid:

Graviditet er ingen sykdom. Har du et normalt svangerskap uten spesielle plager, er det ingenting i veien for å være i arbeid fram til du skal ut i fødselspermisjon. Ved å være i arbeid opprettholder du kontakten med din arbeidsplass lengst mulig. God kontakt med arbeidsstedet ditt kan gjøre det lettere å komme tilbake på jobb. Ha god kontakt med lederen og jordmor så skal det legges opp til det beste for deg.

Arbeidsmiljøloven:

Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver en generell omsorgsplikt for alle arbeidstakere. Det gir den gravide rett til tilrettelagt arbeid. Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for gravide og andre arbeidstakere er omtalt i §§ 4-2 (2b) og 4-6 (1) og (2)

Folketrygdeloven

Folketrygdeloven: gir den gravide rett til svangerskapspenger ved fravær som skyldes risiko for fosterskade på grunn av arbeidsforholdene. Den gir også rett til fødselspenger fra påbegynt fødselspermisjon og til fødselspermisjon de siste tre uker før termin, uten avkortning av permisjonstiden etter fødsel. Folketrygdeloven gir også rett til sykepenger på spesielle vilkår for gravide, blant annet kan arbeidsgiver søke om å slippe arbeidsgiverperioden når en gravid er sykemeldt.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet: skal føre tilsyn med arbeidsmiljøet, også for de gravide. Tilsynet tilbyr informasjon, veiledning og skjema for bruk i arbeidet med å trygge gravide arbeidstakere.

Visste du at

Visste du at: gravide står for en tredjedel av alle fraværsdager blant alle kvinner i alderen 20-39 år? Bare en liten del av dette fraværet skyldes komplikasjoner i graviditeten. Svært mye kunne vært unngått med bedre tilrettelegging.

Vi er en gruppe som arbeider med innsatskommune prosjektet, et prosjekt som skal prøve og å få ned sykefraværet i kommunen, derfor ville vi også gi noen tips til gravide.

Lykke til!Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS