Gå til innhold Hopp til søk

Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Naturskadeordning

Landbruksdirektoratet følger flomsituasjonen i Telemark, og har allerede registrert henvendelser til den statlige naturskadeordningen som følge av skader.

Vi er på nåværende tidspunkt opptatt av, og arbeider med, å nå ut til skadelidte med informasjon om naturskadeordningen. Dersom det blir arrangert folkemøter/informasjonsmøter i regi av fylkesmannen eller berørte kommuner, deltar vi gjerne dersom det er ønske og behov for det.

 Vedlagt er en faktaboks/kort informasjon om ordningen, som om ønskelig kan benyttes på fylkesmannens og berørte kommuners hjemmesider. Vi viser også til informasjon om naturskadeordningen på våre nettsider: www.naturskadeordningen.no

Fakta om statlig naturskadeerstatning:
  • Statens naturskadeordning kan dekke skader det ikke er mulig å forsikre gjennom en privat forsikringsordning.
  • Private eiere, tomtefestere, veilag og organisasjoner kan få naturskadeerstatning
  • Søknadsfristen er tre måneder etter at skaden skjedde
  • Gå inn på http://www.naturskadeordningen.no/, sjekk om din skade kan dekkes, og søk om erstatning på elektronisk skjema
    • Merk deg at du selv må dokumentere skaden din, med gode beskrivelser, bilder/video, og kart. I saker hvor det koster mer enn 50.000 kroner å reparere skaden, må du også legge ved ett eller to anbud.Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS